Provozní řád dětského koutku

Provozní řád dětského koutku

Fit Life Doubravka s. r. o.

 

 1. Dětský koutek je určen pouze dětem od 3 let; tato věková hranice musí být zákonným zástupcem dítěte či osobou zákonným zástupcem pověřenou (dále jen „osoba pověřená“) bezpodmínečně dodržována.
 2. Služby dětského koutku jsou zpoplatněny, a to za každou započatou hodinu částkou ve výši 20,- Kč.
 3. Maximální doporučená doba pro pobyt dítěte v koutku jsou 2 hodiny.
 4. Při první návštěvě jsou zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená povinni nahlásit potřebné údaje o dítěti a číslo telefonického spojení, na kterém je po dobu pobytu možno kontaktovat zákonného zástupce dítěte či osobu pověřenou. Tyto údaje budou uloženy do databáze, budou použity pouze pro účely dětského koutku a jsou chráněny proti zneužití, což bere zákonný zástupce nebo osoba pověřená na vědomí a s tímto souhlasí.
 5. Osoba pověřená je povinna doložit písemné pověření zákonným zástupcem dítěte, že může dítě do dětského koutku umístit či jej vyzvednout.
 6. Dítě je předáno do dětského koutku oproti podpisu zákonného zástupce dítěte nebo oproti podpisu osoby pověřené. V případě, že bude dítě vyzvedávat osoba odlišná od osoby, která dítě do dětského koutku předala, je taková osoba povinna tyto informace sdělit již při předání dítěte.
 7. V této návaznosti je provozovatel oprávněn požadovat předložení občanského průkazu jak po osobách umisťujících dítě do dětského koutku, tak po osobách dítěte z dětského koutku vyzvedávajících.
 8. Zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená jsou povinni při předání dítěte do dětského koutku nahlásit jakékoliv alergické onemocnění dítěte či jiné stálé onemocnění a ohlásit také jakékoliv další požadavky na péči o dítě (zejména dodržování pitného režimu) či jiné podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na pobyt dítěte v dětském koutku.
 9. V dětském koutku nesmí být umísťováno dítě, které bylo svým ošetřujícím lékařem vyloučeno z pobytu v kolektivu či je nemocné volně nakažlivou (infekční) nemocí.
 10. Zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená jsou povinni zajistit, že dítě bude vhodně oblečeno (nedoporučují se přívěsky, ozdoby oblečení, brýle apod.). Za poškození oblečení dítěte v dětském koutku provozovatel neodpovídá.
 11. Do dětského koutku je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit zdraví dětí umístěných v dětském koutku, zejména je zakázáno vnášení zvířat, chemických látek, pyrotechniky, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů jako jsou jehly, špendlíky apod., ale také i nevhodných hraček. Vhodnými hračkami jsou hračky plyšové. Vstup do dětského koutku není povolen se žvýkačkami a bonbóny.
 12. Zaměstnanec provozovatele je oprávněn vyloučit z dětského koutku dítě, které je nezvladatelné (odmítá poslouchat, ohrožuje jiné děti či jim ubližuje), v takovém případě jsou zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená povinni se ihned dostavit do dětského koutku a dítě si vyzvednout, a to bez nároku na náhradu škody či na vrácení ceny.
 13. Zákonní zástupci dítěte odpovídají za jakoukoliv újmu, kterou dítě způsobí po dobu pobytu v dětském koutku na zařízení dětského koutku nebo které dítě způsobí jiné osobě či na jejím majetku nebo jinému dítěti či na jeho majetku.
 14. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou na odložených věcech; zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená jsou povinni uložit a uzamknout věci dítěte do skříňky.
 15. Umístěním dítěte do dětského koutku zákonný zástupce dítěte či osoba pověřená souhlasí s tímto provozním řádem dětského koutku a zavazují se dodržovat veškerá v něm obsažená pravidla.
 16. Dětský koutek není vybaven zařízením WC. V případě nutnosti pečovatelka telefonicky zavolá rodiče za účelem doprovodu dítěte na WC. Děkujeme za pochopení.

Váš e-mail byl odeslán

Ozveme se Vám co nejdříve.

Zavřít

Děkujeme

Váš e-mail jsme uložili do naší databáze.

Zavřít